Disclaimer


De website van Motor Adventure 4 Life (www.motoradventure4life.com) is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter onverhoopt voorkomen dat hier spel-, vorm- of ander soort onvolkomenheden in voorkomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op de website vermelde zaken, bestemmingen en/of voorwaarden.

De door Motor Adventure 4 Life verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Motor Adventure 4 Life kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Motor Adventure 4 Life en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Motor Adventure 4 Life aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Motor Adventure 4 Life worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Motor Adventure 4 Life.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De afnemer is verplicht aanwijzingen van Motor Adventure 4 Life omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

De reizen van Motor Adventure 4 Life vallen onder de verantwoordelijkheid van Buitengewoon Reizen.